Ο Σύλλογος


Ο Σύλλογος Μηθυμναίων «Η ΜΗΘΥΜΝΑ» με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1982.
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος και σκοπός του είναι:
α) Η μεταξύ των Μηθυμναίων και γενικώς των μελών του, ανάπτυξη σχέσεων γνωριμίας, αλληλοβοήθειας και δεσμών ψυχικών, κοινωνικών και φιλικών,
β) η πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των μελών του,
γ) η συμπαράσταση στο Δήμο Μήθυμνας για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, προόδου και βελτίωσης της ζωής στο Μόλυβο,
δ) η διατήρηση της παράδοσης των ηθών και εθίμων του Μολύβου και γενικότερα της Λέσβου,
ε) η συνεργασία με όλα τα Λεσβιακά Σωματεία που έχουν τους αυτούς σκοπούς.

Η προσωρινή του έδρα είναι: Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα (στα Γραφεία της εταιρείας ELPEN)

Δεν υπάρχουν σχόλια: