Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Από την εκδρομή μας

Από την εκδρομή μας στο Καρπενήσι, Μονή Προυσού (φωτογραφία),
Βελούχι και Μεγάλο Χωριό, στις 15 και 16 Μαρτίου